Bestuur

  • Voorzitter: Koos van Raalte
  • Penningmeester: Erik Richard RÅ‘vekamp
  • Secretaris: Peter Hollebrand

Doelstelling

Het bevorderden van actieve sportbeleving in en om de Rottemeren; en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

Afdelingen